Selskapsform

Aurland Energiverk AS er organisert som aksjeselskap.
Aksjekapital pr. 31.12.03 var kr 11.360.000,- fordelt på 22.720 aksjar.

Aurland kommune eig alle aksjane i selskapet.


Styre

Johannes Dalsbotten     Styreleiar
Leiv Jarle Bergheim      Nestleiar
Audhild Rogdo              Styremedlem  
Reidun Bøe Bjørgum     Styremedlem  
Kai Andre Ohnstad        Styremedlem

Varamedlemer

Sturle Ryum              1. varamedlem
Ingrid Stein Bortne    2. varamedlem
Bård S Bjørgum         varamedlem for:   
Kai Andre Ohnstad.