Kundeservice

Sjå Mi Side eller ta kontakt dersom du har spørsmål du ikkje finn svar på her på heimesida.

E-post: post@aev.no
Tlf: 57 63 20 80

Kraft

Aurland Energiverk leverer straum til husstandar i Aurland kommune til svært konkurransedyktige prisar.

Sjå våre oppdaterte Kraftprisar.

Nett

Besøk Nett-delen av Aurland Energiverk for driftsmeldingar, flyttemelding, feilmelding, plan og tilsyn.

Pga NVE-regelverk er desse på separat nettside - www.aevnett.no