Tilsette

Helge Morten Vangen
Stilling: Everksjef
Mobil: 951 72 599
E-post: hmv@aev.no

Lars Loven
Stilling: Nettsjef
Mobil: 901 36 981
E-post: ll@aev.no

Rune Aasen
Stilling: Teknikar
Mobil: 959 43 029
E-post: raa@aev.no


Roar Vindedal
Stilling: Driftsingeniør
Mobil: 907 54 806
E-post rv@aev.no


Hans Erik Vikøren
Stilling: Overmontør
Mobil: 990 99 043
E-post: hev@aev.no


Kai Andre Ohnstad
Stilling: Montør
Mobil: 414 54 235
E-post: kao@aev.no


Stian E. Bjørnestad
Stilling: Montør
Mobil: 948 23 636
E-post: seb@aev.no

 

Britt Nancy Hagen
Stilling: Sekretær / Kundeservice
Telefon: 57 63 20 80
Mobil:  456 15 255                  E-post: bnh@aev.no

Bård S. Bjørgum
Stilling: Montør
Mobil: 938 48 603
E-post: bsb@aev.no

 

Tor Olav Kvam
Stilling: Lærling
Telefon: 95153368
E-post: tok@aev.no

Christian  Kjærvik
Stilling:  Montør
Telefon:  480 56 567
E-post:  ck@aev.no