Nett-drift i Aurland Energiverk as

Grunna krav frå NVE må nettsidene delast inn i ein kraft-del og ein nett-del. Dersom du skal lese driftsmeldingar, bestille byggjeskap, ta kontakt med vakthavande eller melde feil og manglar på vårt nett eller gatelys, finn du det på Aurland Energiverk Nett sine sider.