Kraftprisar 2019

Årsavtale teikna innan 05.01.2019

 

Fast kraftpris med binding ut 2019

Fast kalenderårsavtale pris 37 øre / kWh inkl. avgift.

Avtalen er gjeldende i løpet av 2019 og har bindingstid i heile perioder. Hvis avtalen vert broten i over av avtaleperioden, vil det påløpa eit avviklingsgebyr på kr. 100.- pr. attståande måned av avtaleperioden.


Kraftpris utan binding:

Dette er eit alternativ for dei som ikkje ynskjer Fastpris kalenderårsavtale. Ein kan finne alternative kraftleverandørar på Strømpris sine sider. 

Kraftpris utan binding 42 øre / kWh inkl. avgift. 


Fast kraftpris ut 2019:

Fast kraftpris ut året for kunder som kjem att ifrå andre kraftleverandører iløpet av året.

Pris pr 01.01.2019:
Fast kraftpris ut året 38 øre / kWh inkl. avgift.


Generelt:

Aurland Energiverk er ikke landsdekkande, og leverar kraft kun innanfor områdekonsesjonen.

Bli også kjend med vår personvernerklæring.