Kraftprisar 2019

Årsavtale teikna innan 05.01.2019

 

Fast kraftpris for 2019

Kalenderårsavtale pris 37 øre/kWh inkl. avgift.

Avtalen gjeld året 2019 og har bindingstid i heile perioden. Dersom avtalen vert broten i løpet av avtaleperioden, vil det påløpa eit avviklingsgebyr på kr. 100.- pr. attståande månad av avtaleperioden.


Kraftpris utan binding:

Eit alternativ for deg som ikkje ønskjer å gå inn på Fastpris kalenderårsavtale. Kraftprisar i marknaden kan ein til ei kvar tid finne på Internett, sjå Strømpris sine sider. 

Kraftpris utan binding 42 øre/kWh inkl. avgift. 


Fast kraftpris ut 2019:

Fast kraftpris ut året er for kundar som kjem attende frå andre kraftleverandørar i året.

Pris pr 01.01.2019:
Fast kraftpris ut året 38 øre/kWh inkl. avgift.


GENERELT:

Aurland Energiverk er ikkje landsdekkande, og leverar kraft kun innanfor områdekonsesjonen.

Bli også kjend med vår personvernerklæring.