Kraftpris utan binding

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Kraftpris utan binding

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Fastpris

Beskrivelse av produkt (max 400 tegn):

productDescription Eit alternativ for deg som ikkje ønskjer å gå inn på Fastpris kalenderårsavtale.

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA per. forsyningsområde
Nettområde (Nettområdet til Aurland Energiverk AS) (øre):

kwPriceAreaNO418 40,50

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Fastpristid (hvor lenge er pris fast-ant. mnd):

fixedPriceTime 12

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja