Fast kraftpris 2018

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Fast kraftpris 2018

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Fastpris

Beskrivelse av produkt (max 400 tegn):

productDescription Fast kraftpris er ein kalenderårsavtale.

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA per. forsyningsområde:
Nettområde (Aurland Energiverk AS) (øre):

kwPriceAreaNO418 33,50

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Bindingstid (antall måneder) (mnd):

agreementTime 12

Fastpristid (hvor lenge er pris fast-ant. mnd):

fixedPriceTime 12

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Andre betingelsar knytta til produktet:

otherConditions Dersom avtalen vert broten i løpet av avtaleperioden, vil det påløpa eit avviklingsgebyr på kr. 100.- pr. attståande månad av avtaleperioden.